ENERGIA

Obszar Energia jest przeznaczony do monitoringu i sterowania systemami wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii  elektrycznej i cieplnej niezależnie od wielkości infrastruktury i stopnia jej skomplikowania. Na podstawie analizy odbieranych danych generowane są dla użytkowników ostrzeżenia o zaistniałych przeciążaniach i awariach w monitorowanej infrastrukturze.

 

Przykładem zastosowania i funkcjonalności obszaru Energia jest system Zarządzania Inteligentną Stacją elektroenergetyczną prezentowany w wersji demonstracyjnej. Niezależnie od wielkości systemu elektroenergetycznego, liczba przesyłanych danych jest dostosowywana do potrzeb Klienta.