Przemysł

Obszar Przemysł skupia w sobie procesy produkcyjne takie jak planowanie i monitorowanie wytwarzania wyrobów, zużycie energii i materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie linii produkcyjnych uwzględniając profil produkcji.

W wersji demonstracyjnej umieszczono System Zarzadzania Ultradźwiękowym Zgrzewaniem /SWM/ składający się z 8 układów drgających działających w dwóch zestawach matrycowych, służących do zgrzewania detali z góry i z dołu. Potwierdzeniem jakości wyrobu finalnego jest zebranie informacji ze wszystkich generatorów ultradźwiękowych i ich ocena. System SWM prowadzi ciągłą diagnostykę wszystkich podzespołów linii produkcyjnej. Do aplikacji webowej przesyłane są wyselekcjonowane dane dotyczące bieżącej produkcji, kondycji układów drgających, analogowe i binarne dane z najważniejszych sensorów oraz informacje dotyczące zużycia mediów potrzebnych do działania linii produkcyjnej. Odebrane dane są analizowane i w zależności od ich wartości następuje uruchomienie sygnalizacji i poinformowanie użytkownika.